Svetovanje in
psihodiagnostika

"Raje sem cel kot dober.” - C. G. Jung

Svetovanje

Psihološko svetovanje je namenjeno ljudem, ki se želijo posvetovati pri pomembnih odločitvah v življenju, želijo bolje razumeti sebe, druge in svojo situacijo. Morda želijo pridobiti nove spretnosti kot so ustvarjalno mišljenje, reševanje problemov, obvladovanje čustev, asertivna komunikacija, postavljanje mej v službi ali družini, izražanje sebe v spolnosti…

Lahko poteka v obliki zgoščene in kratkotrajne obravnave pri psihologu, ki obsega od enega do deset obiskov. Lahko pa je trajnejša oblika dela, pri kateri so obiski prilagojeni potrebam in zmožnostim klienta v razponu od dvakrat mesečno do enkrat na leto.

 

Diagnostika

Izvajam psihodiagnostiko za nadarjene učence, ki zajema nebesedni test inteligentnosti ter besedni test ustvarjalnega mišljenja. Svetujem učencem in staršem za celovit razvoj otrokove osebnosti skladno s sposobnostmi in osebnostnimi značilnostmi.

Izvajam WISC-III, ki ponuja vpogled v 13 specifičnih sposobnosti, sestavnih delov inteligentnosti, kot jo razumemo v ti. prvem svetu.

Uporaben je za testiranje otrok od 6,5. leta do 16. leta starosti. Ob izvedbi dodatnih preizkusov in v sodelovanju s specialnim pedagogom napišem tudi poročilo za Komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

 

Poročilo

O diagnostičnem pregledu, poteku psihološkega svetovanja ali psihoterapije na željo klienta napišem tudi psihološko mnenje ali poročilo za drugo organizacijo ali strokovnjaka.

Psihodiagnostika otrok z učnimi težavami

Opravljam psihodiagnostiko otrok z učnimi težavami in napišem psihološko poročilo, ki ga priložite zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

Pregled zajema pogovor s starši, pogovor z otrokom, testiranje z WISC-III in Ravenovimi progresivnimi matricami, risarski preizkušnji LTB in Risanje moža. Po potrebi se pogovorim s šolsko svetovalno delavko.

Identifikacija nadarjenih otrok (4. razred osnovne šole do 4. letnika srednje šole) zajema testiranje inteligentnosti in ustvarjalnosti.
Staršem in učiteljem svetujem pri delu z otrokom na način, da kar najbolj spodbudijo njegove potenciale in ublažijo morebitne težave.