Delo z otroki in mladostniki

Od nekdaj me je privlačilo delo z otroki in mladostniki, zato sem opravila nekaj usposabljanj za delo z njimi. Delala sem kot zunanja strokovna sodelavka na projektih, ki so vključevali psihološko pomoč otrokom, izvajala dodatno strokovno pomoč psihologa na več osnovnih šolah, izvajala delavnice za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah v okviru projektov.

Do sedaj se še nisem odločila za študij otroške in mladinske psihoterapije, zato tega dela načeloma ne izvajam. Kadar v obravnavo vzamem otroka ali mladostnika, vanjo vključim vso družino in si prizadevam za sodelovanje staršev. Psiholog je namreč z otrokom eno uro na teden, starši pa več ur vsak dan, zato jih je smiselno usposabljati za delo z otrokom, jih podpirati pri uvajanju sprememb, ki jih zahteva otrokov razvoj ali specifične potrebe, ki jih prepoznam v času, ki ga preživim z otrokom.

Delu s starši rečem coaching, kajti starševstvo je po svoji naravi avtomatičen proces. Kar se Janezek nauči, to Janez zna in brez veliko zavestne kontrole prenaša na svoje potomce. Tudi če smo se zavedali napak svojih staršev in sklenili, da bomo mi drugačni starši, s seboj nosimo model odnosa, iz katerega ni tako lahko izstopiti. Zato potrebujemo zunanjega opazovalca, ki lahko vidi, kje nam vpetost v model primarne družine preprečuje, da bi v svoji novi družini zadovoljevali svoje telesne, čustvene in odnosne potrebe na zdrav način ter tega učili tudi svoje otroke.

Po moji izkušnji se pri starševstvu vedno znova soočamo z nezavednimi silami, ki bolj oblikujejo naš odnos z otrokom, kot si želimo ali zmoremo priznati, zato so težave naših otrok – bodisi čustvene, učne…, bodisi z vrstniki, dobra priložnost, da se ustavimo in zazremo vase. Katera nepredelana tema mi preprečuje, da bi svojega otroka ustrezno podpiral/a na tem področju? Na kateri točki izgubljam kontakt s svojim notranjim otrokom in posledično s svojim potomcem, ki me potrebuje?

Ta vprašanja so idealno izhodišče za psihoterapijo starša in če starša zanimajo odgovori, ga ali ju z veseljem povabim v poglobljeno delo. Seveda povabim enega ob njiju, da si poišče drugega psihoterapevta, kajti v skladu s svojimi etičnimi načeli v psihoterapijo ne jemljem zakoncev, bližnjih prijateljev ter bližnjih sorodnikov.