Cenik

"Raje sem cel kot dober.” - C. G. Jung

Zdi se mi pomembno, da si lahko bodoči klient pred prvim kontaktom ustvari predstavo o strošku bodisi redne tedenske psihoterapije, bodisi psihološkega svetovanja, zato spodaj navajam tipične cene svetovalne ure. Ostale cene storitev (skupinska psihoterapija in psihodiagnostika) so fiksne.

Od leta 2019 sem učna terapevtka inštituta IPSA in ure psihoterapije pri meni štejejo tako za certifikacijo pri IPSA in EAIP, kot tudi pri IIPA.

Leta 2023 sem pridobila naziv Učiteljica in supervizorka integrativne psihoterapije pod tutorstvom (CIIPTS-UT) in ure supervizije pri meni štejejo za certifikacijo pri IPSA in EAIP, kot tudi pri IIPA.

Individualna psihoterapija

CENA: 65 € (50 minut)

Individualna psihoterapija s popustom

za študente, upokojence, ljudi v dolgotrajnih bolniških staležih... CENA: 60 € (50 minut)

Partnerska terapija

CENA: 90 € (50 minut)

Skupinska psihoterapija (90 minut)

CENA: 30 €

Individualna supervizija

CENA: 70 € (50 minut)

Skupinska supervizija

Vsak od članov 30 minut časa za predstavitev primera, cena 42 € na udeleženca. Vsak od članov 45 minut časa za predstavitev klienta, cena 63 € na udeleženca.

Usposabljanje za delo z zahtevnimi strankami

Podpora za podjetnike (50 minut). CENA: 90 €

Psihološko svetovanje

CENA: 80 € (50 minut)

Identifikacija nadarjenega učenca

RPM in Torrancev besedni test. CENA: 50 €

Pisanje psihološkega poročila

Diagnostika, psihološko svetovanje CENA: 50 €

Po naravi sem precej socialno aktivistična, zato nudim delež svojih storitev po posebej ugodnih cenah. Zainteresirani me pokličite in preverite razpoložljivost.

Verjamem, da nujnost socialne pravičnosti čuti še kakšen obiskovalec tega spletišča, zato vam ponujam možnost donacij, ki bodo nekomu omogočile ugodnejšo psihoterapijo.

V primeru, da ste (ali boste postali) moj klient, se lahko dogovoriva o dodatku, ki ga boste plačevali mesečno in s tem omogočili cenejšo psihoterapijo nekomu, ki jo potrebuje.

Preokviranje (angl. reframing):

Thomas Hobbes je rekel: “Človek človeku volk.” in ta rek je splošno razumljen v smislu medsebojnega nasprotovanja. Če pa boste brali Preživela z volkovi, avtorice Mishe Defonesca, Modrost volkov, avtorice Elli H. Radinger, ali Ženske, ki tečejo z volkovi, avtorice Clarisse Pinkole Estes, boste “Človek človeku volk” razumeli drugače.

Volkovi so v resnici drug do drugega skrbni in so mojstri medsebojnega sodelovanja, ki se obrestuje vsem v skupnosti. Od njih se lahko učimo pomena lastne radodarnosti do drugih in sposobnosti sprejemanja radodarnosti drugih do nas.