Opravljam psihodiagnostiko otrok z učnimi težavami in napišem psihološko poročilo, ki ga priložite zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

Pregled zajema pogovor s starši, pogovor z otrokom, testiranje z WISC-III in Ravenovimi progresivnimi matricami, risarski preizkušnji LTB in Risanje moža. Po potrebi se pogovorim s šolsko svetovalno delavko.

Identifikacija nadarjenih otrok (4. razred osnovne šole do 4. letnika srednje šole) zajema testiranje inteligentnosti in ustvarjalnosti.

Staršem in učiteljem svetujem pri delu z otrokom na način, da kar najbolj spodbudijo njegove potenciale in ublažijo morebitne težave.

Comments are closed.