Psihološko svetovanje je namenjeno ljudem, ki se želijo posvetovati pri pomembnih odločitvah v življenju, želijo bolje razumeti sebe, druge in svojo situacijo, nimajo pa ciljev glede globljih in dolgoročnih sprememb svojega doživljanja.

Je navadno kratka obravnava pri psihologu, ki lahko glede na situacijo obsega od enega do deset obiskov. O pogostosti srečanj se dogovorimo glede na potrebe in želje udeleženca.

Psihodiagnostika

Izvajam psihodiagnostiko za nadarjene učence, ki zajema nebesedni test inteligentnosti ter besedni test ustvarjalnega mišljenja. Svetujem učencem in staršem za celovit razvoj otrokove osebnosti skladno s sposobnostmi in osebnostnimi značilnostmi.

Izvajam WISC-III, ki ponuja vpogled v 13 specifičnih sposobnosti, sestavnih delov inteligentnosti, kot jo razumemo v ti. prvem svetu. Uporaben je za testiranje otrok od 6,5. leta do 16. leta starosti. Ob izvedbi dodatnih preizkusov in v sodelovanju s specialnim pedagogom napišem tudi poročilo za Komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.