Zdi se mi pomembno, da si lahko bodoči klient pred prvim kontaktom ustvari predstavo o strošku, ki ga predstavljajo psihološke storitve, zato navajam tipočne cene:

 

Individualna psihoterapija (odrasli) 60 minut ……………………………………………………. 60 €

Individualna psihoterapija (otroci, upokojenci) 60 minut ……………………………………… 55 €

Partnerska in družinska psihoterapija 60 minut ………………………………………………… 80 €

Psihološko svetovanje …………………………………………………………………………………80€

Skupinska psihoterapija 90 minut ………………………………………………………………….. 30 €

Identifikacija nadarjenega učenca (RPM in Torrancev besedni test) ……………………….. 50 €

Psihološka diagnostika otroka s posebnimi potrebami (WISC-III, LTB, CPM) …………… 200 €

Pisanje psihološkega poročila (diagnostika, psihološko svetovanje)…………………………50 €

 

 

Po naravi sem precej socialno aktivistična, zato nudim delež svojih storitev po posebej ugodnih cenah. Zainteresirani me pokličite in preverite razpoložljivost.

Verjamem, da nujnost socialne pravičnosti čuti še kakšen obiskovalec tega spletišča, zato vam ponujam možnost donacij, ki bodo nekomu omogočile ugodnejšo psihoterapijo.

V primeru, da ste (ali boste postali) moj klient, se lahko dogovoriva o dodatku, ki ga boste plačevali mesečno in s tem omogočili cenejšo psihoterapijo nekomu, ki jo potrebuje.

 

Preokviranje (angl. reframing):

Thomas Hobbes je rekel: “Človek človeku volk.” in ta rek je splošno razumljen v smislu medsebojnega nasprotovanja. Če pa boste brali Preživela z volkovi, avtorice Mishe Defonesca ali Ženske, ki tečejo z volkovi, avtorice Clarisse Pinkole Estes, boste “Človek človeku volk” razumeli drugače. Volkovi so v resnici drug do drugega skrbni in so mojstri medsebojnega sodelovanja, ki se obrestuje vsem v skupnosti. Od njih se lahko učimo pomena lastne radodarnosti do drugih in sposobnosti sprejemanja radodarnosti drugih do nas.